Câu lạc bộ
  • Manchester City
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Manchester City 2024

Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
12.07.2024
Delap Liam
Chuyển nhượng
Ipswich
01.07.2024
Whisker Timeo
Chuyển nhượng
Cardiff
01.07.2024
Fiorini Lewis
Chuyển nhượng
Stockport County
30.06.2024
Perrone Maximo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Las Palmas
30.06.2024
Couto Yan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Girona
30.06.2024
Mbete Luke
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Den Bosch
30.06.2024
Baptiste Jamal
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Stevanovic Filip
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Waalwijk
30.06.2024
Harwood-Bellis Taylor
Chuyển nhượng
Southampton
30.06.2024
Doyle Thomas
Chuyển nhượng
Wolves
30.06.2024
Phillips Kalvin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
West Ham
30.06.2024
Cancelo Joao
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Barcelona
31.05.2024
Katongo Jadel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Peterborough
31.05.2024
Doyle Callum
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Leicester
31.05.2024
Robertson Alex
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Portsmouth
01.07.2024
Whisker Timeo
Chuyển nhượng
Cardiff
30.06.2024
Perrone Maximo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Las Palmas
30.06.2024
Couto Yan
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Girona
30.06.2024
Mbete Luke
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Den Bosch
30.06.2024
Stevanovic Filip
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Waalwijk
30.06.2024
Phillips Kalvin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
West Ham
30.06.2024
Cancelo Joao
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Barcelona
31.05.2024
Katongo Jadel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Peterborough
31.05.2024
Doyle Callum
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Leicester
31.05.2024
Robertson Alex
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Portsmouth
12.07.2024
Delap Liam
Chuyển nhượng
Ipswich
01.07.2024
Fiorini Lewis
Chuyển nhượng
Stockport County
30.06.2024
Baptiste Jamal
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Harwood-Bellis Taylor
Chuyển nhượng
Southampton