martin lo

Martin Lò gây thất vọng, Hải Phòng chia điểm trên sân nhà

Martin Lò gây thất vọng, Hải Phòng chia điểm trên sân nhà

Martin Lò vẫn chưa thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình trong ngày Hải Phòng chia điểm với Quảng Nam trên sân nhà.